Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie w 2020 r.

8 maja 2020 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku. Zebranie Przedstawicieli odbyło się przy 85 procentowej frekwencji.
Po otwarciu Zebrania rozpoczęło się podsumowanie wyników wypracowanych przez Bank w 2019 roku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Banku za ubiegły rok przez Prezesa Zarządu Panią Zofię Przeździak, osiągnięte wyniki finansowe wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2019 przez Główną Księgową Panią Elżbietę Łukasik i kierunki rozwoju przedstawione przez Wiceprezes Panią Jolantę Rycak.
Ważnym punktem Zebrania było sprawozdanie Rady Nadzorczej, które przedstawił Przewodniczący Rady Pan Wiesław Grudzień,
W minionym roku suma bilansowa Banku wyniosła 296 408 642 zł., co oznacza dynamikę 113,36 % w stosunku do roku 2018
Bank zwiększył poziom wartości udzielonych kredytów i udzielił ich według stanu na koniec roku w wysokości 181 450 140 zł, co oznacza dynamikę 109,40 % w stosunku do roku 2018
Zgromadzone w Banku oszczędności wzrosły do kwoty 261 191 982 zł co oznacza dynamikę 112,93 % w stosunku do roku 2018
Wypracowany przez Bank zysk w 2019 r. wyniósł 3 794 634 zł. brutto co oznacza dynamikę 109,65 % w stosunku do roku 2018
Fundusze własne Banku na koniec 2019 wyniosły 26 748 003 zł. i po podziale nadwyżki bilansowej z 2019 r. wzrosną do kwoty 29 648 003 zł.
Ostatnie lata działalności nie były korzystne z uwagi na utrzymywanie od lat na niezmienionym poziomie niskich stóp procentowych. Jednak dzięki prowadzonej przez Zarząd Banku polityce handlowej, ta sytuacja nie zaznacza się negatywnie w działalności naszego Banku
W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło
absolutorium wszystkim członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków od 01 styczna do 31 grudnia 2019 roku. Dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok, a także podjęło szereg ważnych uchwał.
Obrady Zebrania Przedstawicieli Banku zainaugurowały też obchody jubileuszu 110 – lecia powstania Banku w 2020 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie podziękowali serdecznie Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez którego osiągnięcia Banku byłyby niemożliwe.

 

 

 

 

 

BS w Łukowie oświadcza, że materiały publikowane na stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

INTERNET BANKING
logowanie

 

informacja autopromocja www

 

Internet Banking

bankowosc

 

Zaloguj się do swojego rachunku:

 

Internet Banking - logowanie

 

Internet Banking - informacje

 

Visa payWave

paywave

IB Mobilny

Internet Banking Mobilny

Visa Loteria Grupa BPS 300x600

„Drogi Użytkowniku. Nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z Internet Bankingu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce Polityka Cookies.

Akceptuję używanie plików Coockies