Kredyt Świąteczny

kredyt swiateczny 2021

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu świątecznego na dzień 2021-12-02 wynosi 8.827271%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 5.000 zł, umowę zawartą w dniu 2021-12-02 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 2,00 % w stosunku rocznym, 12 rat annuitetowych z najwyższą ratą w wysokości 421,19 zł, płatnych każdego pierwszego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 224,13 zł składają się: odsetki w wysokości 54,13 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20 zł. oraz opłata przygotowawcza w wysokości 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5 224,13 zł. Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia: 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie), 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych), 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.