Aktualności

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci,

uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Łukowie /przyłączający/ oraz Bank Spółdzielczy w Kocku /przyłączany/, postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy.

Ta strategiczna decyzja sprawi, iż stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Bank Spółdzielczy. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań, dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych zakłóceń.

Odpowiednie Uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę, w zależności od potrzeb.

Zarząd Banku

Komunikat

TARCZA PFR 1.0

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm.Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie, zgodnie z zapisami & 37 i 38 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku, mieszkańców miasta, gminy i powiatu Łuków, Stanin, że w dniu 06 lipca 2021 r. odbędą się zebrania  Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie z proponowanym porządkiem.

Komunikat

Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie informuje, że 6 maja 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie zamykające rok 2020.              

Przybyłych na Zebranie przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Wiesław Grudzień, który następnie otworzył obrady.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie z działalności Banku i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, podział nadwyżki bilansowej i przeznaczenie jej na wzrost funduszy własnych Banku, uchwalono kierunki rozwoju na 2021 rok,  jak również udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej.

Zebranie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Ta strona używa plików cookies.
Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.