Aktualności

Kredyt Świąteczny

kredyt swiateczny 2021

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu świątecznego na dzień 2021-12-02 wynosi 8.827271%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 5.000 zł, umowę zawartą w dniu 2021-12-02 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 2,00 % w stosunku rocznym, 12 rat annuitetowych z najwyższą ratą w wysokości 421,19 zł, płatnych każdego pierwszego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 224,13 zł składają się: odsetki w wysokości 54,13 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20 zł. oraz opłata przygotowawcza w wysokości 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5 224,13 zł. Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia: 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie), 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych), 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Uwaga! Komunikat o próbach oszustwa!

Uwaga! Komunikat o próbach oszustwa!

Komenda Główna Policji, FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają przed fałszywymi połączeniami telefonicznymi przestępców podszywających się pod banki.

W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Uwaga!!!

Uwaga!!!

1 października 2021
Dwa podmioty
Bank Spółdzielczy w Kocku i Bank Spółdzielczy w Łukowie
łącząc się utworzyły jeden podmiot
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE
Dla Klientów obydwu Banków nie stanowi to żadnych zmian.


Zarząd

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci,

uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Łukowie /przyłączający/ oraz Bank Spółdzielczy w Kocku /przyłączany/, postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy.

Ta strategiczna decyzja sprawi, iż stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Bank Spółdzielczy. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań, dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych zakłóceń.

Odpowiednie Uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę, w zależności od potrzeb.

Zarząd Banku

Ta strona używa plików cookies.
Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.