Zastrzeganie dokumentu tożsamości

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU
(to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju, w wielu z nich nie trzeba posiadać konta bankowego)

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać w celu zastrzeżenia dokumentu tożsamości:

  • zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim Banku lub w dowolnym Banku przyjmującym zastrzeżenia, także od osób niebędących jego klientami. Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym Banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników systemu DZ. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część Banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  • powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży,
  • zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie Banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w Bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).