Zastrzeganie karty

Zastrzeżenia karty można dokonać:

  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem telefonu 801 321 456 lub +48 86 215 50 50,
  • osobiście w placówce Banku,
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (https://www.e25.pl/),
  • za pośrednictwem portalu kartowego (http://www.kartosfera.pl/),
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu +48 828 828 828.

Informujemy, że wszystkie rozmowy na infolinii Banku są nagrywane.