SMS Banking

Powiadomienia SMS to usługa, która umożliwia Posiadaczom rachunków otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS dotyczących zmiany salda. Klient informowany jest o każdej zmianie salda na rachunku bądź do wyboru: po operacji zmiany salda na rachunku, po obciążeniu rachunku lub zmianie salda na rachunku lub po uznaniu rachunku.

Informacje zawarte w SMS będą zawierać:

  • numer rachunku właściciela,
  • saldo bieżące,
  • kwotę dostępną,
  • datę zmiany salda.

Istnieje możliwość uzyskiwania informacji o stanie salda (nawet jeżeli nie nastąpiła zmiana salda) w wyznaczone przez klienta dniu i o jednej wyznaczonej przez niego godzinie. By skorzystać z usługi powiadomienia SMS należy posiadać rachunek ROR lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Łukowie, telefon komórkowy działający w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora oraz wypełnić wniosek o korzystanie z usługi.

 

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!