Struktura Banku

Bank jest sformalizowaną jednostką organizacyjną (instytucją finansową), gdzie formalizacja oznacza utrwalenie w postaci opisu słownego zależności organizacyjnych w niej występujących w formie regulaminów wewnętrznych opisu zależności występujących w Banku.

Działalność Banku zorganizowana jest w czterech Pionach:

  • Pion Organizacji i Nadzoru, podlegający Prezesowi Zarządu,
  • Pion Handlowy, podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych,
  • Pion Finansowo - Księgowy, podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo- Księgowych,
  • Pion Bezpieczeństwa i Informatyki, podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Informatyki.

 

Do pobrania:

pdfStruktura Banku