Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁUKOWIE

1. Przeździak Zofia Elżbieta – Prezes Zarządu

2. Rycak Jolanta – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Informatyki

3. Cegłowska Agnieszka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych

4. Celińska-Mysław Bożena Helena – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Łukowie:

Przeździak Zofia Elżbieta  –  Prezes Zarządu

Rycak Jolanta  -  Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Informatyki

Cegłowska Agnieszka  -  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych

Celińska – Mysław Bożena Helena - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Błażejczyk Magdalena –  Pełnomocnik Zarządu

Grodzicka Magdalena –  Pełnomocnik Zarządu

Jaworska KatarzynaPełnomocnik Zarządu

Marciniak Aneta  –  Pełnomocnik Zarządu

Gryglak Agata – Pełnomocnik Zarządu

Sosnowska Marta – Pełnomocnik Zarządu

Woźniak - Zarzycka Monika – Pełnomocnik Zarządu

Kopeć Agnieszka – Pełnomocnik Zarządu

Kania – Gryczka Dorota Iwona – Pełnomocnik Zarządu

Skwarek Grażyna Joanna  –  Pełnomocnik Zarządu

Gajo Anna –  Pełnomocnik Zarządu

Aneta Zofia Chmielewska  –  Pełnomocnik Zarządu

Beczek Emil  –  Pełnomocnik Zarządu

Świeczak Małgorzata  –  Pełnomocnik Zarządu

Pożarowszczyk Marzena  –  Pełnomocnik Zarządu

Szymbor Jakub  –  Pełnomocnik Zarządu