Kartosfera

www.kartosfera.pl (portal kartowy) – system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci internet i przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej Planet Mobile.