Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

Grudzień Wiesław – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sobiech Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasik Elżbieta – Sekretarz Rady Nadzorczej

Gajowy Stanisław – Członek

Konieczny Andrzej – Członek

Krasnodębska Mariola – Członek

Kula Zbigniew – Członek

Mazurek Janusz – Członek

Michalak Paweł – Członek

Szewczyk Henryk – Członek

Wojtaś Jan - Członek