Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

1. Grudzień Wiesław Zygmunt - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sobiech Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Sprycha Bogumiła - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Białach Alina - Członek
5. Dybciak Adam Józef - Członek
6. Dylak Andrzej - Członek
7. Kopeć Marek - Członek
8. Michalak Paweł - Członek
9. Pawlak Adam - Członek
10. Radomyski Jacek Sławomir - Członek
11. Walo Henryk Marian - Członek