Expres Elixir

Express Elixir to system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, który pozwala na bezpośrednią realizację transakcji z rachunku nadawcy prowadzonego w PLN na rachunek odbiorcy prowadzony w PLN w innym Banku pod warunkiem, że Bank odbiorcy który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego (Wykaz banków-uczestników). Zlecenia mogą być składane wyłącznie z datą bieżącą zarówno w placówkach Banku jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Poprzez Express Elixir Klienci Banku mogą zlecać przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej o dowolnej porze dnia (7 dni w tygodniu przez 24h na dobę) a dyspozycje w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzina otwarcia placówki Banku mając pewność, że środki trafią do odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym. Express Elixir umożliwia również dokonywanie przelewów na rachunki ZUS oraz Urzędów Skarbowych. Limit dla pojedynczej transakcji dokonanej poprzez Express Elixir to 3000 zł. W przypadku dokonywania transakcjiz rachunku płatniczego Klienta istnieje ograniczenie do 5 sztuk przelewów Ekspress Elixir na dobę. Usługa dedykowana jest Klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym.