Statut

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” Banku Spółdzielczego w Łukowie – to pisemnie potwierdzony zbiór informacji o Banku, który określa jego ustrój, organizację i sposób działania.

Do pobrania:

Statut Bank Spółdzielczego w Łukowie