Polityka informacyjna

Bank jest zobowiązany do ogłaszania w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, (w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych) informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

Do pobrania:

pdfPolityka Informacyjna

 

pdfSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

pdfInformacja o charakterze jakościowym