Strategia

Motto Banku - „Z nami zawsze blisko, solidnie, bezpiecznie”.

 

Misja Banku.

Misja Banku określa główny cel istnienia Banku. Misja Banku Spółdzielczego w Łukowie określona została następująco:

  • misją Banku Spółdzielczego w Łukowie jest pomaganie lokalnym mieszkańcom, w realizacji ich planów rozwojowych oraz rozwoju środowiska lokalnego poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług finansowych i doradczych a także wykorzystanie najnowocześniejszej technologii, dzięki wyszkolonym, umotywowanym i nastawionym na zaspokojenie potrzeb Klienta pracownikom, dla zadowolenia członków Banku,
  • pozostanie godnym zaufania partnerem finansowym korzystającym z wieloletniego doświadczenia spółdzielczej tradycji i wartości społecznych. Bezpieczne dostarczanie produktów i usług w przyjaznej, dopasowanej do potrzeb Klientów ofercie, przedstawiając proste, przejrzyste i dostępne produkty finansowe.

Wizja Banku.

Wizja definiuje pozycję, jaką Bank chce osiągnąć poprzez realizację strategii działania. Wizja Banku Spółdzielczego w Łukowie określona została następująco:

  • Bank Spółdzielczy w Łukowie jest wiodącym na rynku lokalnym polskim, nowoczesnym Bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, jest silny kapitałowo i ekonomicznie oraz przyjazny dla Klientów i społeczności lokalnej,
  • Bank jest jednocześnie dostawcą uniwersalnych usług bankowych dla wszystkich Klientów oraz instytucją wspierającą rozwój inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. Nasza strategia zrównoważonego i kompleksowego rozwoju ma na celu utrzymywanie przez nas pozycji silnej instytucji finansowej pełniącej istotną rolę na rynku lokalnym.

Filozofia Banku.

Filozofia Banku obrazuje najważniejsze cechy wyróżniające i identyfikujące Bank i jego działalność, które są zarówno cenione jak i wymagane od pracowników Banku, jakimi też kierują się osoby zarządzające Bankiem. Filozofia naszego działania opiera się na czterech najważniejszych wartościach:

  • Partnerstwo - działamy lokalnie, a przez to dobrze znamy specyfikę terenu. Nasi Klienci nie są dla nas anonimowi. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy, by wspólnie z naszymi Klientami realizować ich cele. Nasza oferta jest przejrzysta i w pełni zrozumiała dla naszych partnerów,
  • Solidność – w naszym działaniu kierujemy się uczciwością i rzetelnością. Jesteśmy wiarygodnymi doradcami finansowymi dla naszych Klientów. Dążymy do jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów z jakości obsługi. Ciągle udoskonalamy naszą ofertę, tak by nasi Klienci mogli korzystać z konkurencyjnych produktów,
  • Tradycja – nasza tradycja sięga 1910 roku, myśląc o przyszłości, odwołujemy się do wartości, którymi kierowali się założyciele naszego Banku, pielęgnujemy nasz lokalny charakter,
  • Stabilność – nasz Bank rozwija się w bezpiecznym tempie. W zarządzaniu ryzykiem kierujemy się zaleceniami instytucji nadzorczych, tak by od minimalnych progów bezpieczeństwa zawsze oddzielał nas odpowiednio duży margines. Nie angażujemy naszych środków w przedsięwzięcia o dużym ryzyku inwestycyjnym.