Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB I. PRZELEWY KRAJOWE W PLN

 
RODZAJ PRZELEWU PLACÓWKA BANKU SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku W godzinach pracy placówek 24h/dobę
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR12 12:30 13:20
EXPRESS ELIXIR3 W godzinach pracy placówek 24h/dobę
SORBNET4 Od 8:00 do 14:30 Od 8:00 do 14:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Przelew wewnętrzny
z rachunku w Banku
24h/dobę
ELIXIR

I sesja do godziny 12:00

II sesja do godziny 16:00

III sesja do godziny 18:00

EXPRESS ELIXIR 24h/dobę
SORBNET Do godziny 16:00

1 Przelewy zlecone po godzinie 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2
Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.
4 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

TAB II. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

RODZAJ PRZELEWU DATA WALUTY PLACÓWKA BANKU SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Rachunek w Banku D W godzinach pracy placówek 24h/dobę
PRZELEW WYCHODZĄCY
PRZEKAZ W TRYBIE STANDARDOWYM:
Polecenie przelewu, SEPA
Przekazy w walucie EUR
D+1 16:00 16:00
Pozostałe przekazy D+2 16:00 16:00
Przekazy w trybie pilnym D 11:30 11:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w Banku D 18:00