Informacja dla Klientów Oddziału Banku w Kocku

Szanowni Klienci!


W związku z wykrytym błędem skutkującym brakiem skutecznego obciążenia rachunków Klientów Oddziału Banku w Kocku, którzy wykonali transakcje kartami płatniczymi (płatności w sklepach, wypłaty z bankomatu lub dokonali innych płatności) w dniach: 22 października 2021, 24 października 2021, 25 października 2021, 26 października 2021, 3 listopada 2021 , 4 listopada 2021 lub 5 listopada 2021 roku

Bank Spółdzielczy w Łukowie uprzejmie informuje, że zaległe niepobrane obciążenia po stronie „winien”, wynikające z blokad operacji kartowych, zostały zaksięgowane na rachunkach tychże Klientów w dniu 23 lutego 2022 roku.

Operacja zaksięgowania zaległych blokad kartowych jest zgodna z wykonanymi operacjami Klientów w wyżej wymienionych terminach.

 

Za zaistniałą sytuację bardzo Państwa przepraszamy.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Łukowie.