Kompunikat

SZANOWNI KLIENCI Bank Spółdzielczy w Łukowie uprzejmie informuje, że od dnia 01 czerwca 2021r. nastąpi zmiana oprocentowania rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Łukowie. W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian Klienci mają prawo złożenia wypowiedzenia umowy dotyczącej prowadzenia rachunków zgodnie z trybem w niej określonym. Brak sprzeciwu wobec powyższych zmian do dnia wejścia ich w życie traktowany będzie jako ich akceptacja.