Komunikat

SZANOWNI KLIENCI,
Bank Spółdzielczy w Łukowie uprzejmie informuje, że od dnia 04 lipca 2023r. nastąpi zmiana Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Łukowie. W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian Klienci mają prawo złożenia wypowiedzenia umowy dotyczącej prowadzenia rachunków zgodnie z trybem w niej określonym. Brak sprzeciwu wobec powyższych zmian do dnia wejścia ich w życie traktowany będzie jako ich akceptacja.