Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie, zgodnie z zapisami & 37 i 38 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku, mieszkańców miasta, gminy i powiatu Łuków, Stanin, że w dniu 06 lipca 2021 r. odbędą się zebrania  Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie z proponowanym porządkiem.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
 4. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania;
 5. Informacja Zarządu z działalności Banku za I półrocze 2021 roku
 6. Informacja Zarządu o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania
  Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;
 7. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego
  Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli;
 8. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej  i  Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 1. Zgłoszenie wniosków i postulatów
 2. Przyjecie Uchwał
 3. Sprawy różne
 4. Zakończenie Zebrania.


                                                           Zarząd
                                                          Banku Spółdzielczego w Łukowie

Do pobrania: harmonogram Zebrań Grup Członkowskich 2021 r.