Bankowość internetowa dla Klientów indywidualnych

Bankowość internetowa dla Klientów indywidualnych

Bankowość internetowa dla Klientów indywidualnych umożliwia:

 • łatwy i szybki dostęp do rachunków bankowych 24h na dobę 365 dni w roku,
 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów krajowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • stworzenie własnej listy odbiorców,
 • zakładanie i likwidację lokat itp.

Internet Banking to nowoczesny system umożliwiający całodobowy dostęp do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Łukowie za pośrednictwem internetu. Umożliwia on dostęp do informacji o stanie i historii rachunku, dokonywanie przelewów itp.. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę.


Najważniejsze elementy serwisu Internet Banking:

 • wykonywanie przelewów,
 • import przelewów z innych systemów finansowo – księgowych,
 • podpisywanie przelewów za pomocą SMS,
 •  przeglądanie i wydruk wyciągów,
 • historia operacji: wydruk oraz export do formatów excela i pdf, lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z innych serwisów finansowych,
 • zakładanie lokat,
 • informacje o rachunkach, lokatach, kredytach i zleceniach stałych.

Oferując Naszym Klientom Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie można wykonać za pomocą własnego komputera.

Wymagania techniczne:

Komputer PC z dostępem do Internetu.

Bezpieczeństwo:

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności tych danych. Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. System informatyczny Banku oddzielony jest od publicznego internetu szeregiem "zapór ogniowych" oraz systemem serwerów komunikacyjnych. Sieć lokalna Banku nie jest dołączona do internetu co zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego Banku.