Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Zainwestuj i rozwijaj Swój agrobiznes bez ograniczeń!

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta. W szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, surowców, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę półproduktów, modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego lub gospodarstwa rolnego. Sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, zakup inwentarza żywego (stada podstawowego) oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • okres kredytowania do 180 miesięcy,
  • wysokość kredytu inwestycyjnego wynika ściśle z finansowania przedsięwzięcia, inwestycyjnego i stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • indywidualna pomoc Doradcy.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!