Kredyt na zakup rzeczowych obrotowych środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup rzeczowych obrotowych środków do produkcji rolnej

Finansowanie potrzeb związanych z produkcją rolną Twojego gospodarstwa!

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej jest kredytem nieodnawialnym. Kierowany jest do podmiotów niefinansowych prowadzących działalność rolniczą z przeznaczeniem na zakup między innymi: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego itd.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • wysokość kredytu nie może przekraczać 3 000 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • okres kredytowania maksymalnie do 24 miesięcy,
  • spłata kredytu może następować w zależności od możliwości i potrzeb kredytobiorcy,
  • istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
  • szybka decyzja kredytowa.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!