Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Skorzystaj z oferty umożliwiającej finansowanie codziennych potrzeb Twojego gospodarstwa!

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego gospodarstwa rolnego. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Każdy wpływ zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne wykorzystanie środków do wysokości określonej w umowie.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • produkt kierowany jest do klientów posiadających rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy,
  • środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością rolniczą,
  • kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym udzielanym na okres do 36 miesięcy,
  • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
  • wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu,
  • wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej,
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!