Bezpieczna pożyczka

Bezpieczna pożyczka

Oferta Specjalna dla grup zawodowych.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki na większe wydatki, realizacje planów lub marzeń? Skorzystaj z wyjątkowej oferty pożyczki dla osób fizycznych zaliczanych przez Bank do grupy niższego ryzyka kredytowego i wykonujących zawody:  lekarza, prawnika, bankowca, pracowników służb mundurowych, inspektorów nadzoru budowlanego, kuratorów oświaty, osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, ratowników medycznych, architektów, rzeczoznawców majątkowych, nauczycieli oraz  pielęgniarek.

Parametry pożyczki:

  • kwota pożyczki od 10 000 zł do 200 000 zł,
  • okres kredytowania maksymalnie 180 miesięcy,
  • wysokość raty dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta,
  • przeznaczenie środków na dowolny cel,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • szybka decyzja kredytowa.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

RRSO dla reprezentatywnego przykładu bezpiecznej pożyczki na dzień 2020-06-26 wynosi 3,965753 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 200 000,00 zł, umowę zawartą w dniu 2020-06-26 na okres 180 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,62 % w stosunku rocznym, 180 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 1 738,62 zł, płatnych każdego dwudziestego dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 57 961,02 zł składają się: odsetki w wysokości 54 521,02 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 2 000,00 zł, opłat przygotowawcza w wysokości 500,00 zł, koszt prowadzenie rachunku ROR w Banku 900,00 zł (5 zł miesięcznie x 180 miesięcy) oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności pożyczkobiorcy oraz poręczyciela w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 40,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 257 961,02 zł.
Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.