Gotówkowy Plus

Gotówkowy Plus

W szybki i tani sposób realizuj swoje potrzeby i spełniaj marzenia. Kredyt gotówkowy PLUS to minimum formalności oraz brak konieczności udokumentowania wydatków.

Parametry kredytu:

  • kwota kredytu od 1 000 zł do 100 000 zł,
  • okres kredytowania od 1 do 120 miesięcy,
  • wysokość raty dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta,
  • przeznaczenie środków na dowolny cel,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • ubezpieczenie na życie.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu GOTÓWKOWEGO PLUS na dzień 2023-04-13 wynosi 20.290013 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 10 000,00 zł, umowę zawartą w dniu 2023-04-13 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,73 % w stosunku rocznym, 12 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 921,56 zł, płatnych każdego trzynastego dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu GOTÓWKOWEGO PLUS w wysokości 981,80 zł składają się: odsetki w wysokości 582,80 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 200,00 zł, opłat przygotowawcza w wysokości 100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego przez Bank, którym Kredytobiorca jest obejmowany poprzez zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia z uposażeniem Banku do kwoty aktualnego zobowiązania w wysokości 79,00 zł oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności kredytobiorców w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 10 981,80 zł.
Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania kredytu oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.