Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

Zamień wiele kredytów na jeden i wygodnie spłacaj w wybranym przez siebie terminie!

Parametry kredytu:

  • okres kredytowania wynosi do 360 miesięcy,
  • kredyt udzielany jest na konsolidację zobowiązań spłacanych w PLN,
  • dodatkowo można wnioskować o środki na dowolny cel, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą , jednak nie więcej niż 20 % kwoty kredytu,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • indywidualna pomoc Doradcy.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na dzień 2021-05-18 wynosi  7,589550 %.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 100 000,00zł, umowę zawartą w dniu  2021-05-18 na okres 180 miesięczny, oprocentowanie zmienne w wysokości  6,50% w stosunku rocznym, 181 rat annuitetowych z najwyższą ratą w wysokości 873,30 zł, płatnych każdego ostatniego dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 62 314,01zł składają się: odsetki w wysokości 57 194,01 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości  5 000,00zł, opłata przygotowawcza w wysokości 100,00zł, sprawdzenie wiarygodności kredytobiorców w zewnętrznych bazach danych w wysokości 20,00zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 162 314,01zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.