Kredyt ekspresowy

Kredyt ekspresowy

Potrzebujesz zastrzyku gotówki? Weź kredyt ekspresowy w Banku Spółdzielczym w Łukowie.

Kredyt ekspresowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na sfinansowanie dowolnych celów,
bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Parametry kredytu :

  • kwota kredytu do 10 000 zł,
  • okres kredytowania do 24 miesięcy,
  • kredyt adresowany jest do klientów indywidualnych posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) lub rachunek rozliczeniowy bieżący przynajmniej przez okres pełnych 3 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe,
  • szybka decyzja kredytowa.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu ekspresowego na dzień 2023-04-12 wynosi 10,017706 %.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 10.000 zł, umowę zawartą w dniu 2023-04-12 na okres 24 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości  2,00 % w stosunku rocznym, 24 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 433,11 zł, płatnych każdego dwunastego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 948,86 zł składają się: odsetki w wysokości 208,86 zł,  opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja od udzielonego kredytu ekspresowego – 500,00 zł, koszty prowadzenia rachunku ROR w Banku 120,00 zł (5 zł miesięcznie x 24 miesiące) oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych) w wysokości 20,00 zł.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10 948,86 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania kredytu oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.