Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Mieszkaj na swoim – dopasuj kredyt hipoteczny do swoich potrzeb!

Jeżeli marzysz o własnym mieszkaniu, domu z ogródkiem, kawalerce czy jakichkolwiek innych czterech kątach, nasz Kredyt Mieszkaniowy jest dla Ciebie.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić swoje marzenia :

 • okres kredytowania nawet do 300 miesięcy,
 • kwota kredytowania uzależniona od zdolności kredytowej,
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia kredytu,
 • dogodny sposób wypłaty kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • zabezpieczenie kredytu – podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka,
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów,
 • wkład własny Kredytobiorcy – w wysokości 20 % nakładów całkowitych,
 • indywidualna pomoc Doradcy.

Kredyt mieszkaniowy  to doskonałe wsparcie finansowe, które można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • wykup prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  w spółdzielni mieszkaniowej,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym Banku,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu mieszkaniowego na dzień 2023-02-22 wynosi 9,403425 %.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 250.000 zł, umowę zawartą w dniu 2023-02-22 na okres 240 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości  8,59 % w stosunku rocznym, 240 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 2 973,25 zł, płatnych każdego dwudziestego drugiego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 222 033,36 zł składają się: odsetki w wysokości 215 614,36 zł,  opłata przygotowawcza 1.000 zł, prowizja od udzielonego kredytu hipotecznego – 0,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 5 419,00 zł, w tym: koszt podatku od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, koszt opłaty za wydanie przez Bank zezwolenia na wykreślenie hipoteki 100 zł, opłata za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przez pracownika 200 zł oraz składki ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania – 5 100,00 zł, po 255,00 zł każda składka roczna.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 472 033,36 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania kredytu oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.