Kredyt mieszkaniowy MIM

Kredyt mieszkaniowy MIM

Korzystny kredyt na finansowanie remontów lub wymianę dachu.

Kredyt mieszkaniowy MIM (małe inwestycje mieszkaniowe)  to kredyt stworzony specjalnie dla Ciebie na przeprowadzenie remontu domu / lokalu mieszkalnego lub wymianę dachu bez ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Parametry kredytu :

  • kwota kredytu od 10 000 zł do 200 000 zł,
  • okres kredytowania – do 120 miesięcy,
  • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu MM dla na dzień 2016-12-15 wynosi 4.410713%. Do obliczenia przyjęto: Nakłady całkowite w wysokości 250 000,00zł, kwotę kredytu w wysokości 200 000,00zł, środki własne 50 000,00 zł co stanowi 20% LTV, umowę zawartą w dniu 2016-12-15 na okres 300 miesięcznych rat malejących, oprocentowanie zmienne (3MWibor + 2,2% stała marża Banku) które na dzień opiniowania wniosku wynosi 3,91% w stosunku rocznym, płatnych każdego 14-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 105 548,62 zł składają się: odsetki w wysokości 98 053,62zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 000,00 zł, opłata przygotowawcza w wysokości 100,00 zł oraz pozostałe koszty 5 395.00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 305 548.62 zł.
Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.