Kredyt mieszkaniowy MIM

Kredyt mieszkaniowy MIM

Korzystny kredyt na finansowanie remontów lub wymianę dachu.

Kredyt mieszkaniowy MIM (małe inwestycje mieszkaniowe)  to kredyt stworzony specjalnie dla Ciebie na przeprowadzenie remontu domu / lokalu mieszkalnego lub wymianę dachu bez ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Parametry kredytu :

  • kwota kredytu od 10 000 zł do 200 000 zł,
  • okres kredytowania – do 180 miesięcy,
  • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu mieszkaniowego MIM na dzień 2023-04-12 wynosi 14,067332%.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 200.000 zł, umowę zawartą w dniu 2023-04-12 na okres 120 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości  11,71 % w stosunku rocznym, 120 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 3 701,34 zł, płatnych każdego jedenastego dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 128 423,97 zł składają się: odsetki w wysokości 118 123,97 zł,  opłata przygotowawcza 500 zł, prowizja od udzielonego kredytu hipotecznego – 6 000,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 3 800,00 zł, w tym: opłata za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przez pracownika Banku 200 zł oraz składki ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania – 3 600,00 zł, po 300,00 zł każda składka roczna.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 328 423,97 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania kredytu oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.