Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Najlepszy sposób na nieprzewidziane wydatki i wsparcie  w zarządzaniu budżetem domowym.

Chwilowy brak gotówki, niespodziewane wydatki, okazjonalne lub nieplanowane zakupy w tym wszystkim może Ci pomów kredyt w rachunku bieżącym.

Parametry kredytu:

  • kwota kredytu od 1 000 zł do 50 000 zł,
  • maksymalny limit kredytowy udzielany jest do wysokości 10-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek,
  • udzielany na okres do 36 miesięcy,
  • minimum formalności,
  • atrakcyjne oprocentowanie, liczone od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanego limitu,
  • niska prowizja.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na dzień 2023-04-01 wynosi 13,148139 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 20 000,00 zł, umowę zawartą w dniu 2023-04-01 na okres 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,21 % w stosunku rocznym, 36 rat odsetkowych, płatnych każdego ostatniego dnia miesiąca, kapitał płatny w całości ostatniego dnia obowiązywania umowy. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 7 326,02 zł składają się: odsetki w wysokości 6 726,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 300,00 zł, opłat przygotowawcza w wysokości 100,00 zł, koszt prowadzenie rachunku ROR w Banku 180,00 zł (5 zł miesięcznie x 36 miesięcy) oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności pożyczkobiorcy oraz poręczyciela w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 27 326,02 zł.
Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.