Uniwersalna pożyczka hipoteczna

Uniwersalna pożyczka hipoteczna

Planujesz większe wydatki?  Nie czekaj, już dziś zrealizuj swoje plany!

Pożyczka hipoteczna udzielana jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Pożyczkobiorcy

Parametry pożyczki:

  • Kwota pożyczki od 100 000 zł,
  • okres kredytowania do 240 miesięcy,
  • dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,
  • maksymalna kwota pożyczki to aż 65% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • dogodny sposób wypłaty pożyczki – środki wypłacane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek,
  • dogodne warunki spłaty pożyczki – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki, bez dodatkowych kosztów,
  • indywidualna pomoc Doradcy.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu uniwersalnej pożyczki hipotecznej na dzień 2021-03-26 wynosi  5,097840 %.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 200 000,00 zł, umowę zawartą w dniu  2021-03-26 na okres 120 miesięczny, oprocentowanie zmienne w wysokości  4,02% w stosunku rocznym, 120 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 2 428,85 zł, płatnych każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 48 814,39 zł składają się: odsetki w wysokości 40 555,39 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości  4 000,00 zł, opłat przygotowawcza w wysokości 1 000,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości obowiązujący w całym okresie kredytowania 2 340,00 zł (234,00 zł rocznie x 10 lat) oraz pozostałe koszty (sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego ) w wysokości 800,00 zł, koszt za wydanie zaświadczenia po spłacie kredytu o wykreśleniu hipoteki 100,00 zł oraz koszt opłaty podatku PCC w US w wysokości 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 248 814,39 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą     

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą  

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są    

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy  

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty  

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione  

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.