Uniwersalna pożyczka hipoteczna

Uniwersalna pożyczka hipoteczna

Planujesz większe wydatki?  Nie czekaj, już dziś zrealizuj swoje plany!

Pożyczka hipoteczna udzielana jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Pożyczkobiorcy

Parametry pożyczki:

  • Kwota pożyczki od 100 000 zł,
  • okres kredytowania do 240 miesięcy,
  • dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,
  • maksymalna kwota pożyczki to aż 65% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • dogodny sposób wypłaty pożyczki – środki wypłacane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek,
  • dogodne warunki spłaty pożyczki – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki, bez dodatkowych kosztów,
  • indywidualna pomoc Doradcy.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Oblicz ratę:

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu uniwersalnej pożyczki hipotecznej na dzień 2023-04-11 wynosi 10,401761%.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 250.000 zł, umowę zawartą w dniu 2023-04-11 na okres 240 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości  9,43 % w stosunku rocznym, 240 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 3 138,67 zł, płatnych każdego jedenastego dnia miesiąca. Całkowity koszt pożyczki w wysokości 244 042,23 zł składają się: odsetki w wysokości 236 823,23 zł,  opłata przygotowawcza 1.000 zł, prowizja od udzielonej pożyczki – 0 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 6 219,00 zł, w tym: koszt podatku od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, koszt opłaty za wydanie przez Bank zezwolenia na wykreślenie hipoteki 100 zł, sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę  1 000 zł oraz składki ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania – 5 100,00 zł, po 255,00 zł każda składka roczna.  Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 494 042,23 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania kredytu oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

 

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej na którą składa się wskaźnik referencyjny WIBOR oraz stała marża Banku. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu/pożyczki przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt/pożyczkę. Ryzyko zawarcia umowy ze zmiennym oprocentowaniem spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą będzie zobowiązany do spłacania rat kredytu/pożyczki przez cały okres jej trwania. Więcej informacji na temat ryzyka zmiany stopy procentowej znajdziesz w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lipca 2021 r.