Rachunek bieżący Działy Specjalne Produkcji Rolnej

Rachunek bieżący Działy Specjalne Produkcji Rolnej

Rachunek bieżący Działy Specjalne Produkcji Rolnej służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością w ramach Działów Specjalnych Produkcji Rolnej. W ramach otwartego rachunku posiadacz ma możliwość, bez ponoszenia kosztów opłaty za prowadzenie rachunku:

  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych osobiście bądź za pośrednictwem kanałów elektronicznych,
  • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim: karta Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass,
  • korzystania z wybranych bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • korzystania z powiadomień SMS,
  • otwarcia dodatkowego rachunku bądź rachunku pomocniczego,
  • terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • korzystania z dodatkowych środków finansowych np. kredyt obrotowy w rachunku.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!