Rachunek bieżący rolniczy

Rachunek bieżący rolniczy

Rachunek bieżący rolniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

W ramach otwartego rachunku bieżącego rolniczego posiadacz ma możliwość bez ponoszenia kosztów opłaty za prowadzenie rachunku:

  • dokonywania dowolnej ilości bezpłatnych wpłat i wypłat gotówkowych na rachunek ,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych osobiście bądź za pośrednictwem kanałów elektronicznych,
  • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim: karta Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass,
  • korzystania z wybranych bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • korzystania z powiadomień SMS,
  • otwarcia dodatkowego rachunku bądź rachunku pomocniczego,
  • terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • korzystania z dodatkowych środków finansowych np. kredyt obrotowy w rachunku.

Sprawdź jakie to proste.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Serdecznie zapraszamy!