Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia majątkowe:Gospodarstwo rolne 640x480

 • OC Rolnika od 35zł przy posiadaniu pola do 9 hektarów,
 • zakres all risk - od wszystkich ryzyk, dla wszystkich budynków,
 • wypłata za rażące niedbalstwo, np brak przeglądów (50% wartości szkody),
 • 10% zniżki za kompleksowość,
 • ubezpieczamy sprzęt rolniczy od awarii lub przedostania się ciała obcego, zwarcie wewnętrzne,
 • assistance : naprawa roweru, wizyta lekarza lub pielęgniarki, pomoc informatyczna, , pomoc ślusarza, interwencja specjalisty w razie awarii, stłuczenia, uszkodzenia lub pęknięcia mienia,
 • rolnik może zadeklarować wartość budynku,
 • odnawialne źródła energii od wszystkich ryzyk, a nawet od strat w produkcji energii,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika i domowników nawet do 80 roku życia.

 


 

Ubezpieczenia upraw:uprawy grafika

 • ubezpieczenie z 65% dopłatą z budżetu państwa,
 • wypłata odszkodowania wg wartości określonej w polisie - nie ma znaczenia spadek cen
  na rynku,
 • odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie, na polu lub jego części,
 • wypłata nawet do 95% wartości plonów,
 • brak udziałów własnych w ubezpieczeniu upraw tradycyjnych,
 • szkody likwidują eksperci z branży Agro,
 • ubezpieczenie od ognia niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

 

 

  


 

Ubezpieczenie maszyn rolniczych:Mszyny rolnicze 640x480

 • ubezpieczenie maszyn rolniczych samobieżnych, ciągniętych lub zawieszanych
  od wszystkich ryzyk w każdym wariancie,
 • pakietowe ubezpieczenia OC ppm, Agro Casco, NNW, Oc z tytułu usług międzysąsiedzkich, porada prawna,
 • możliwość ubezpieczenia pokrycia kosztów maszyny zastępczej,
 • odpowiedzialność za szkody w przewożonym mieniu (płody rolne np: ziarno, buraki),
 • składka nie zależy od wieku posiadacza,
 • możliwość ubezpieczenia kilku maszyn na jednej polisie,
 • nawet do 15 lat zniesienie amortyzacji części,
 • po szkodzie nie zmniejszamy ubezpieczonej wartości maszyny (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia),
 • ochrona od awarii maszyny spowodowanej przedostaniem się ciała obcego (np kamień),
 • ubezpieczenie na okres 3, 6 i 12 miesięcy jak również 2 lub 3 lata,
 • możliwa bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w serwisie,
 • likwidacja szkód w oparciu o ekspertów z branży Agro.