Ubezpieczenia majątkowe

  • wariant All Risk - od wszystkich ryzyk,Dom 640x480
  • domy bez względu na wiek wg wartości odtworzeniowej,
  • świadczenia nawet za pamiątki rodzinne do 5000zł zniszczone podczas pożaru,
  • lokal zastępczy po szkodzie,
  • assistance: naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc ślusarza, zwrot kosztów deratyzacji,
  • za 5zł rocznie ochrona od rabunku: telefonu, laptopa, aparatu fotograficznego, gotówki,
  • brak limitu na przepięcia,
  • mobilna aplikacja przy zgłaszaniu szkód.