Ubezpieczenia na życie

 • dla każdego Klienta Banku w wieku od 15 lat z możliwością dożywotniej kontynuacji,Życie Komfort 640x480
 • wiek wstępu od 15 do 80 roku życia,
 • ochrona rozpoczyna od następnego dnia,
 • brak karencji na ryzyko śmierci,
 • 8 gotowych ofert pakietowych z możliwości podwyższenia sum ubezpieczenia,
 • pakiet VIP, który tworzymy specjalnie dla Klienta,
 • składka od 39zł miesięcznie,
 • opcja corocznych badań diagnostycznych,
 • płatność składki miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
 • świadczenie za pobyt w szpitalu już za 1 dzień,
 • 51 rodzajów poważnych zachorowań,
 • polisa może być zawierana zdalnie,
 • assistance medyczny,
 • druga diagnoza choroby,
 • renta dla dzieci,
 • pakiety rodzinne.