Rodzina 500+

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice dzieci, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany.

NOWE PRZEPISY WSKAZUJĄ, ŻE PRAWO DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA 500 PLUS W 2021 ROKU JEST USTALANE NA CZAS OD 1 CZERWCA 2021 DO 1 MAJA 2022 ROKU. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek. W związku z tym, w przypadku kiedy wniosek składany jest drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:

  • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
  • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 500 PLUS W ROKU 2021 ZALEŻY OD TEGO, KIEDY ZŁOŻONY ZOSTANIE WNIOSEK:

  • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca,
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia,
  • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

WNIOSKI ZŁOŻONE DO 30 CZERWCA ZAPEWNIĄ CIĄGŁOŚĆ OTRZYMYWANIA ŚWIADCZENIA. OSOBY, KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSKI W TERMINIE DO 30 CZERWCA, OTRZYMAJĄ WYRÓWNANIE ZA OKRES OD MAJA 2021 ROKU. (KONIEC OBECNEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO). NATOMIAST OSOBY, KTÓRZY WYŚLĄ WNIOSEK OD 1 LIPCA, NIE DOSTANĄ WYRÓWNANIA ZA MAJ.

Wnioski na można składać w systemie Bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Łukowie - kliknij aby się zalogować.