Kredyt płynnościowy 2%

Kredyt płynnościowy 2%

Kredyt płynnościowy – linia UP (kredyt preferencyjny)

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa i nie może przekroczyć:

  • – 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
    – 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
    – 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

Okres kredytowania – do 60 miesięcy;

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 3%

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2,00 % w stosunku rocznym, dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR.

Opłata przygotowawcza za złożenie wniosku: 0,10 %
Prowizja od udzielonego kredytu: 0,40 %

Kredyt preferencyjny płynnościowy dla Rolników (linia UP) może zostać wykorzystany na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Nie może być natomiast udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2023r. lub do wyczerpania limitu akcji kredytowej.

Zapraszamy do naszych Oddziałów!